Η εταιρεία

 Η εταιρεία K.G. Enginnering ΙΚΕ (PC) είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία ισομερώς κατανεμημένη στους Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς:

  • Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο των Πολυτεχνείων Μεγάλης Βρετανίας Hertfordshire και Portsmouth, ο οποίος έχει και την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
  • Ζοβάνο Γεώργιο του Πολυτεχνείου Πατρών, ο οποίος έχει και την ειδικότητα του Αεροναυπηγού Μηχανικού, με διδακτορική διατριβή εστιάζουσα στη σχέση της λειτουργικής κατάστασης κινητήρα με τις εκπομπές αερίων ρύπων και κατανάλωσης.

Έδρα

Η εταιρεία K.G. Engineering Ι.Κ.Ε. (P.C.) συστάθηκε την 21.06.2012 βάσει του ΦΕΚ 86Α’/11.04.2012, με έδρα το Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα την οδό Μεσογείων 68, Τ.Κ. 11527. Η σύστασή της πραγματοποιήθηκε στην Υπηρεσία Μιας Στάσης του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 121430901000.

Δραστηριότητες

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις μελέτες και κατασκευές των εγκαταστάσεων μεγάλων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), οι οποίες αναφέρονται στα τροφοδοτικά κυκλώματα των καυσίμων, του ατμού, του αφαλατωμένου και θαλασσινού νερού ψύξης, των ηλεκτρικών παροχών, καθώς επίσης και των εγκαταστάσεων ηχομόνωσης, πυρασφάλειας κλπ.

Εκτός των ανωτέρω η εταιρεία χρησιμοποιώντας ειδικά όργανα μέτρησης δραστηριοποιείται με τις μετρήσεις, ρυθμίσεις και βελτιώσεις απόδοσης των ναυτικών ντιζελομηχανών μετρώντας καυσαέρια και εκτιμώντας τη γενική λειτουργική κατάσταση των κινητήρων κλπ.

Η εταιρεία επίσης δραστηριοποιείται με ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ), περιβαλλοντικές (ΜΠΕ) μελέτες και με υποβρύχιες εργασίες αναφερόμενες σε επιθεωρήσεις, συγκολλήσεις, καθαρισμούς κλπ.

Πολιτική ποιότητας

Η φιλοσοφία και πολιτική της εταιρείας μας, στοχεύει στην πλήρη ανταπόκριση των απαιτήσεων της αγοράς, με τη διαρκή ποιοτική βελτίωση των μέσων, προσωπικού και διαδικασιών. Στόχος μας η οικονομία και η βελτίωση του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας σαν βασικό άξονα την πρόληψη δια της εφαρμογής διεθνών προδιαγραφών και των νόμων και κανόνων της τέχνης και της επιστήμης. Προς τούτο η εταιρεία είναι εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα μετρήσεων ανταποκρινόμενα στις διεθνείς προδιαγραφές.

Έργα

Έργα τα οποία διεκπεραιώσαμε είναι της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) της ΔΕΗ Α.Ε. στα νησιά ευθύνης της.

Στον ιδιωτικό τομέα έχουν εκπονηθεί μελέτες και επιβλέψεις Η/Μ έργων, στατικών μελετών παιδοτόπων εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών κλπ.