Οι Υπηρεσίες μας

KG Engineering Sites > KG Engineering EL > Οι Υπηρεσίες μας

Στοχεύουμε στην εύρεση λύσεων, για κάθε πελάτη.

Οι Μηχανικοί μας διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα των πελατών μας σχετιζόμενα με Μετρήσεις αερίων ρύπων, Εκτίμηση λειτουργικής κατάστασης, Ταλαντώσεις και Θόρυβο. Επιπλέον, προσφέρουμε πλήρες πακέτο υποβρύχιων υπηρεσιών.


kefales3a
Banner_Crystall_PA180118
Banner_Crystall_George_PICT0130_1
Vibration2
Noise4
banner_underwater2-1024x269

Μετρήσεις αερίων ρύπων (ΜΕΚ)

 • Μέτρηση ρύπων και παραμέτρων των καυσαερίων και συγκεκριμένα των O2, CO2, CO, NOx, SO2, Αιωρούμενων σωματιδίων, Θερμοκρασίας, ταχύτητας καυσαερίων και τρέχοντες περιβαλλοντικοί παράμετροι.
 • Επεξεργασία των τιμών των παραπάνω παραμέτρων.
 • Εκτίμηση της δυνατότητας περιορισμού των μετρηθέντων ρύπων, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν τις θεσμοθετημένες τιμές.
 • Υπόδειξη των ενδεδειγμένων επεμβάσεων προς περιορισμό των εκπομπών των ρύπων και βελτίωση της λειτουργίας των κινητήρων.

Μετρήσεις NOx, για νέο NOx file ναυτικών κινητήρων

Κάθε σκάφος/πλοίο το οποία αντικαθιστά κινητήρα ή πραγματοποιεί μετατροπές στο κέλυφος του, υποχρεούται να επικαιροποιήσει το πιστοποιητικό NOx που διαθέτει. Η Εταιρεία μας έχει πολυετή εμπειρία στην πραγματοποίηση μετρήσεων NOx, στη σύνταξη NOx file, καθώς επίσης και στην ρύθμιση κινητήρων που παρουσιάζουν υπερβάσεις.

Πελάτες μας ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, σκαφών αλιείας, εμπορικών σκαφών κ.α.


Εκτίμηση λειτουργικής κατάστασης Ναυτικών κινητήρων

 • Αξιολόγηση εργασιών συντήρησης Ναυτικών κινητήρων. Προτάσεις για εφαρμογή δυναμικού προγράμματος συντηρήσεων των κινητήρων. (Συντήρηση όχι μόνο βάσει των ωρών λειτουργίας αλλά βάσει των πραγματικών αναγκών του κινητήρα, με εκτίμηση της φυσιολογικής ή μη φυσιολογικής φθοράς των εξαρτημάτων του).
 • Διατήρηση ιστορικού εκπομπών για κάθε κινητήρα, με σκοπό τον άμεσο προσδιορισμό του πραγματικού αίτιου απόκλισης των εκπομπών.
 • Εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του κινητήρα, μέσω επεξεργασίας δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων και σύνταξη αναφοράς.

Ταλαντώσεις

 • Καθορισμός των επιπέδων των ταλαντώσεων στο μηχανοστάσιο του πλοίου, τον κύριο κινητήρα, κιβώτιο, Η/Ζ, κέλυφος και καταστρώματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς RMRS παρ. 1.5 Part II “Hull”, 9.3 Part VII “Machinery installations”, ISO 10816-6, ISO 20283-2, ISO 20283-3, ISO 20283-4, ISO 20283-5.
 • Υπόδειξη επισκευών του προαναφερθέντα εξοπλισμού, πριν και μετά τις μετρήσεις ταλαντώσεων.
 • Πραγματοποίηση μετρήσεων ταλαντώσεων υπό διαφορετικά φορτία του κύριου κινητήρα, αντί μόνο των NCR και MCR, ούτως ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα των επισκευών.
 • Τα σημεία μετρήσεων επιλέγονται με γώμονα τα βέλτιστα αποτελέσματα για την καθοδήγηση των επισκευών.

Θόρυβος

 • Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου στο πλοίο ή στο εργασιακό περιβάλλον, με σκοπό τον καθορισμό των επιπέδων θορύβου και εάν αυτά συμμορφώνονται με τα διεθνή Πρότυπα.
 • Οι ακουστικοί δείκτες που μετρώνται είναι: Leq, Lmax, Lmin, Stdr Dev, L99, L95, L90, L10 & L1. Ο χρόνος μέτρησης κάθε σημείου καθορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή. Υπολογίζεται η μέση λογαριθμική τιμή του κάθε δείκτη.

Υποβρύχιες εργασίες

Οι Μηχανικοί μας διαθέτουν δίπλωμα κατάδυσης και είναι πιστοποιημένοι κατά BS EN ISO 15618 για υποβρύχιες συγκολλήσεις/επιθεωρήσεις. Επιπλέον, μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένους επαγγελματίες αναλαμβάνουμε υποβρύχιους καθαρισμούς, επιθεωρήσεις εξοπλισμού, εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο υποβρύχιων υπηρεσιών.

error:
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.