Μελέτες παιδοτόπων (και χωροδικτυωμάτων)

Οι Μηχανικοί της εταιρείας K.G. Engineering P.C. (ΙΚΕ) ήταν οι πρώτοι στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με την πιστοποίηση παιδοτόπων, σύμφωνα με το EN 1176 (Ευρωπαϊκή Νόρμα παιδοτόπων). Από το 1996 εκπονούνται μελέτες και επιβλέψεις κατασκευής παιδοτόπων, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού.