Μελέτες Η/Μ

Οι Μηχανικοί της εταιρείας K.G. Engineering P.C. (ΙΚΕ) έχουν πολυετή παρουσία στο χώρο των Η/Μ μελετών. Έχουν εκπονήσει μελέτες οικιακών, εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες κατηγορίες:

 • Θέρμανση
 • Μόνωση
 • Κλιματισμός
 • Ανελκυστήρες
 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Πυρόσβεση
 • Πυρασφάλεια
 • Φυσικό αέριο
 • Δίκτυα πεπιεσμένου αέρα
 • Αποθήκευση καυσίμων και γενικά επικίνδυνων υγρών
 • Ηλεκτρολογικά (Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου χαμηλής και μέσης τάσης, Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ)
 • Αλεξικέραυνη προστασία και γειώσεις
 • Φωτοτεχνία (Μελέτες φωτισμού ειδικών χώρων, εργαστηρίων, γηπέδων, ιατρικών εγκαταστάσεων κλπ)
 • Ηχομόνωση/Θόρυβος
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)
 • Εκπονούνται Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για οποιαδήποτε εγκατάσταση. Οι Μηχανικοί μας συνεργάστηκαν με το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χημείας της ΔΕΗ/ΔΠΑΝ, εκπονώντας ΜΠΕ για τους Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης & Ενεργειακής Επιθεώρησης/Πιστοποίησης Κτιρίων