Υποβρύχιες εργασίες

Η εταιρεία K.G. Engineering P.C. (ΙΚΕ) είναι σε θέση να πραγματοποιήσει υποβρύχιες εργασίες, καθώς οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της διαθέτουν δίπλωμα κατάδυσης και είναι πιστοποιημένοι κατά BS EN ISO 15618 για υποβρύχιες συγκολλήσεις/Επιθεωρήσεις. Επιπλέον, μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένους επαγγελματίες μπορεί να αναλάβει υποβρύχιους καθαρισμούς, επιθεωρήσεις εξοπλισμού, εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων, προσφέροντας ένα πακέτο ολοκληρωμένων υποβρύχιων υπηρεσιών.

Πιστοποιητικό BS EN ISO 15618